tłumaczenia poznań

Weryfikacja tłumaczenia (dwujęzyczna) kontra korekta tekstu (jednojęzyczna)

Po tym, jak tłumaczenie powstanie konieczne jest odpowiednie jego sprawdzenie – przede wszystkim pod kątem jego zgodności z oczekiwaniami odbiorcy docelowego. Właśnie w tym celu została stworzona weryfikacja tłumaczenia oraz jej uzupełnienie w postaci korekty tekstu. Czym są obie te rzeczy, kiedy warto się nimi zainteresować i czym odróżniają się od siebie? Te wszystkie kwestie zamierzamy poruszyć w dzisiejszym wpisie.

Czym tak właściwie jest weryfikacja tłumaczenia?

Praca tłumacza jest cięższa, niż mogłoby się pozornie wydawać – z im dłuższym tekstem przychodzi mu się zmagać, tym trwa ona dłużej i tym bardziej wymaga ona weryfikacji, mającej za zadanie sprawdzić, czy została wykonana nie tylko zgodnie z obowiązującymi normami tłumaczeniowymi, ale i oczekiwaniami oraz wymaganiami klienta, który owe tłumaczenie zleca. Sam proces weryfikacyjny sprowadza się do odpowiedzenia (między innymi) na poniższe pytania:

  • Czy tłumaczenie oddaje treść i sens tekstu źródłowego?
  • Czy jest kompleksowe, to jest obejmuje zasięgiem wszystkie części tekstu źródłowego i przekazuje każdą z informacji zawartych w jego obrębie?
  • Czy posiada dodane coś, czego nie znajdziemy w tekście źródłowym?
  • Czy liczby mają prawidłowy format?
  • Czy wszystkie znaki specjalne w tekście zostały odpowiednio dostosowane do języka docelowego?
  • Czy treść przetłumaczona ma właściwe przeznaczenie?

Naturalnie rzecz biorąc pytań tych może być dużo więcej – wraz ze wzrostem ich ilości rośnie prawdopodobieństwo tego, że tłumaczenie będzie spełniało ostateczne wymagania klienta, a przy okazji będzie dokładniejsze, wierniejsze oryginałowi i po prostu solidne.

Weryfikacja tłumaczenia wymaga od osoby przeprowadzającej ją porównania dwóch tekstów – źródłowego oraz docelowego. W przypadku posługiwania się przez klienta narzędziem CAT, będzie on musiał zostać wyposażony w plik dwujęzyczny.

biuro tłumaczeń

Korekta tekstu – czym jest i kiedy to po nią sięgnąć?

Korekta skupia się na tekście w jednym języku. W jej trakcie korektor analizuje go w sposób mający określić nie to, jak dokładnie został wykonany przekład (nie ma on dostępu do tekstu źródłowego, ani też nie taka jest jego rola), a to:

  • czy zawiera błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy gramatyczne, nie tylko te rażące, ale i te mniej zauważalne „gołym okiem”,
  • czy zawarte w nim wyrażenia i frazy istnieją w języku docelowym – nie każdy idiom i nie każde przysłowie może zostać przetłumaczone na język docelowy, choć tłumacz często stara się to zrobić;
  • czy język, który został w nim użyty odpowiada formą przeznaczeniu tekstu – nie można bowiem stosować formy luźnej i potocznej w tekstach o charakterze biznesowym, mających prezentować stanowisko firmy i skierowanych do odbiorców poważnych;
  • czy tekst prezentuje odpowiedni poziom wartości merytorycznej, to jest czy każde zawarte w nim zdanie tworzy logiczną i spójną całość.

Korekta dąży do tego, aby tekst, który został jej poddany brzmiał, wyglądał i przekazywał treści w sposób absolutnie poprawny i zamierzony. Korektor nie tylko szuka błędów, ale i naprawia je we właściwy sposób – tak, aby wszystko było doskonałe jakościowo.

Weryfikacja tłumaczenia a korekta tekstu – podstawowe różnice i podobieństwa

Zarówno weryfikacja tłumaczenia, jak i korekta tekstu zmierzają do jednego – poprawy ostatecznej jego jakości i oddania go klientowi w takiej formie, która będzie najbardziej odpowiadała jego potrzebom oraz oczekiwaniom i z której będzie ostatecznie zadowolony. Choć sytuacją idealną byłoby przeprowadzenie tekstu przez oba te procesy, często robi się inaczej – wiele zależy tutaj od tego, jakim budżetem dysponuje klient oraz jakie tak właściwie są jego docelowe oczekiwania.

Weryfikacja tłumaczenia działa w sposób dwujęzyczny i na takich plikach bazuje, jeśli jest wykonywana w obrębie systemu CAT. Korekta z kolei nie bierze pod uwagę tekstu źródłowego, a zaledwie docelowy, sprawdzając go pod kątem czysto technicznym i merytorycznym. Nie zwraca więc uwagi na wierność tłumaczenia, której sprawdzenia dokonuje się w procesie weryfikacyjnym. 

Korekta bardzo często jest częścią procesu weryfikacyjnego, który to uchodzi za najważniejszy w całym procesie tłumaczeniowym. Weryfikacja jest kluczowa przy dążeniu do tego, aby przetłumaczony tekst przekazywał odbiorcom dokładnie to, co chciał przekazać oryginał. Korekta z kolei dąży do tego, aby robił to w sposób poprawny dla języka docelowego.

Podsumowanie

Zarówno weryfikacja tłumaczenia, jak i korekta ostatecznego tekstu stanowią rzeczy istotne w pracy każdego tłumacza, ale i bardzo ważne dla klienta docelowego. Choć działają w sposób zgoła odmienny, mają doprowadzić do tego samego – osiągnięcia perfekcji tłumaczeniowej i tego, by tłumaczenie spełniało stawiane przed nim oczekiwania i wymagania właśnie ze strony klienta. Warto wiedzieć na ich temat na tyle dużo, by móc podejmować się ich w sposób odpowiadający naszym własnym potrzebom, ale i potrzebom osób, które decydują się na współpracę z nami (w zależności od tego, po której stronie tłumaczeniowej machiny stoimy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *