Tłumacz przysięgły

Tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie poświadczone a tłumaczenie uwierzytelnione

W świecie usług biur tłumaczeniowych, bez wątpienia odpowiednia znajomość słów odgrywa niezwykle ważną rolę. W tym artykule chcielibyśmy skupić się na kolejnych, które w słowniku osób korzystających z takich usług, z pewnością powinny się znaleźć. Mowa tutaj między innymi o tłumaczeniach przysięgłych, poświadczonych, jak również i uwierzytelnionych. Czy one między sobą się czymś różnią? Kiedy, je właśnie powinniśmy wybrać korzystając z usług biura tłumaczeń? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe jest to jedna z form tłumaczenia, w którym podstawą jest dokładność w odwzorowaniu tłumaczonego oryginału. W takim przypadku tego typu dokumenty muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który poświadcza każdy przetłumaczony dokument swoją pieczęcią. I choć zarówno w tekstach przysięgłych, jak również i w zwykłych istotą jest dokładność, to pierwsze wymagają od tłumacza pełnej precyzji, bowiem w przypadku niewystarczająco precyzyjnego wykonania swojej pracy, ten może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.  

Takiego typu tłumaczenia dotyczą przede wszystkim tych dokumentów, które mają moc prawną. Należą do nich przede wszystkim pisma sądowe, akta notarialne, a także wszelkie dokumenty bankowe czy ubezpieczeniowe. Przysięgłe tłumaczenia dotyczą również aktów stanu cywilnego, dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdów, wszelkich umów, kontraktów i zaświadczeń. Takie usługi może wykonywać tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły wpisany na listę takich właśnie tłumaczy. Ci należą do zawodów zaufania publicznego. Nie mogą być karani, muszą posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów UE bądź EFTA. Co więcej muszą znać doskonale język obcy i posługiwać się przy tym doskonale językiem polskim. Oprócz ukończenia studiów filologicznych, muszą oni także zdać egzamin państwowy, który to sprawdza poziom umiejętności językowych takiego właśnie tłumacza. To, o czym warto wiedzieć, tłumaczenia przysięgłe znane są w języku potocznym, ale w przypadku posługiwania się terminami przez osoby świadczące usługi lingwistyczne, prawidłową nazwą są uwierzytelnione. 

Tłumacz ustny pisemny Poznań

Tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione 

Tłumaczenie poświadczone jest formą tłumaczenia, które musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego i dotyczy dokumentu, który ma moc prawną. W tłumaczeniu takim niezwykle ważną rolę odgrywa dokładność. Tłumaczeniu podlega treść, ale również i stemple oraz pieczęci. Jeśli tekst jest niezrozumiały lub nieczytelny, konieczna jest w tłumaczeniu o tym wzmianka. Tłumaczenie poświadczone, a uwierzytelnione oznaczają to samo. Pierwszej nazwy używa się w chwili obecnej, drugą posługiwano się wcześniej. Każde z nich oznaczają jednak to samo i bez względu na to, jakim się posłużymy, wszystkie dotyczą tłumaczeń, które nie są zwykłymi, ale które muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, poświadczającego zgodność z oryginałem za pomocą pieczęci. Niedokładne sprecyzowanie tłumaczenia może doprowadzić do wszczęcia postępowania i do odpowiedzialności zawodowej za źle wykonaną pracę przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości.W takich sytuacjach, jeśli dane tłumaczenie nie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, wówczas taki tłumacz może zostać ukarany upomnieniem, naganą, karą pieniężną, ale i zawieszeniem lub pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Tak ważne i istotne jest więc to, aby podczas wykonywania tłumaczeń, postawić na pełną dokładność i maksymalną precyzję.  

Co jest istotne w zawodzie tłumacza przysięgłego?

Nie ma wątpliwości, iż zawód ten jest niezwykle trudny, odpowiedzialny i wymagający. Nie każdy, kto zna jedynie bardzo dobrze dany język obcy, może takim tłumaczem zostać. Taka osoba musi znać język obcy wręcz perfekcyjnie, a przy tym również i posługiwać się doskonale językiem ojczystym. To jednak nie wszystko. Niezwykle istotne znaczenie ma na pewno i umiejętność poruszania się w innych dziedzinach, opanowanie branżowych terminów, znajomość konkretnych sformułowań. Zwykły tłumacz wystarczy, że zna dobrze język i odpowiednio umie się nim posługiwać. Przysięgły musi zdać egzamin zawodowy na tłumacza przysięgłego i musi on zostać wpisany na listę, by otrzymać okrągłą pieczęć wydaną przez Mennicę Polską na zamówienie Ministra Sprawiedliwości. Bez względu na to, jaki dokument jest tłumaczony i ile ma stron, na każdym z nich taka pieczęć odgrywa wartość nadrzędną. 

Jak widać, wszystkie z nich związane są z branża lingwistyczną i znaczą to samo. Określając dane usługi tymi pojęciami, otrzymamy pismo, które nie jest zwykłym, ale które jest przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Prawidłową nazwą jest tłumaczenie poświadczone. Uwierzytelnione wykorzystywane było wcześniej, a przysięgłe, jest jedynie potocznym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *