tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne symultaniczne Poznań

Tłumaczenia możemy podzielić na pisemne i ustne. Z tych pierwszych korzysta zdecydowanie większość osób i skupiają się one na tłumaczeniach różnego rodzaju dokumentów, pism, stron internetowych, książek i tego wszystkiego, co związane są ze słowem pisanym. Można podzielić je na zwykłe oraz przysięgłe. Drugie, ustne – wykorzystywane są zdecydowanie rzadziej, ale w wielu sytuacjach okazują się być niezbędne. Na temat pisemnych można znaleźć naprawdę bardzo dużo informacji. A co z ustnymi? No właśnie, nimi zajmiemy się właśnie w tym artykule.

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne wykorzystywane są przy różnego rodzaju sytuacjach, dlatego też istnieje wiele ich typologii. Możemy podzielić je ze względu na okoliczności, w jakich te są realizowane. Mogą bowiem występować tłumaczenia konferencyjne, medialne, towarzyszące czy na przykład środowiskowe. Możemy podzielić je ze względu na to, kto je wykonuje. Tutaj wyróżniamy między innymi tłumaczenia uwierzytelnione, jak również i zwykłe. I trzecim rodzajem podziału, jest ten na tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne, zwane inaczej następczymi. Tym ostatnim więc podziałem zajmiemy się właśnie tutaj, skupiając się na ich poznaniu, jak również i sposobie wykorzystywania ich w konkretnych sytuacjach. 

biuro tłumaczeń

Tłumaczenia konsekutywne – co powinniśmy o nich wiedzieć

Takie tłumaczenie odbywa się dopiero w chwili, gdy mówca skończy swoją rozmowę. Taki tłumacz znajduje się obok rozmówcy i po wysłuchaniu jego wypowiedzi, odtwarza ją w danym języku, starając się jak najbardziej dokładnie odwzorować to, co on powiedział. Jeśli chce, może używać notatek, które z pewnością okażą się być pomocne podczas próby odtworzenia całej wypowiedzi danego mówcy. Taka technika w sposób szczególny wykorzystywana jest na różnego rodzaju wycieczkach, na biznesowych kolacjach czy na specjalistycznych spotkaniach. Bez wątpienia taka forma tłumaczenia jest niezwykle trudna, bowiem tłumacz taki musi posiadać niezwykłą pamięć, a do tego również i koncentracją, by móc zapamiętać jak najwięcej informacji z tego, co przekazuje odbiorcom mówca. W tłumaczeniach konsekutywnych można postawić na przetłumaczenie rozmowy dopiero po całości skończonego przemówienia i wówczas właśnie tłumacz posiłkuje się notatnikiem, ale można i postawić na tłumaczenie po każdych wypowiedzianych kilku zdaniach rozmowy lub danym wątku. Tutaj tłumacz musi wykazać się doskonałą znajomością języka obcego,  odpornością na sytuacje stresowe i działaniem pozwalającym w pełni dokładnie i zrozumiale przetłumaczyć daną wypowiedź. Taki rodzaj tłumaczeń ustnych wykorzystywany był dawniej praktycznie zawsze. Dziś jednak z takiej formy rezygnuje wielu odbiorców i wybiera tłumaczenia symultaniczne. Czym więc one są i skąd ich fenomen?

Tłumaczenia symultaniczne – co w nich jest nadzwyczajnego?

Takie tłumaczenia ustne odbywają się jednocześnie z wystąpieniem. W takim tłumaczeniu konieczna jest praca dwóch tłumaczy i obecność kabiny dźwiękoszczelnej. Jak to wygląda w praktyce? Mówca przemawia do mikrofonu w danym miejscu. Dany tłumacz słucha przemówienia przez słuchawki i tłumaczy je przez mikrofon. Tutaj istotne znaczenie ma przede wszystkim specjalistyczna aparatura, odpowiednie nagłośnienie, jak również i właściwe warunki techniczne. Rodzi się jednak tutaj pytanie – po co dwóch tłumaczy? Tłumaczenia symultaniczne są niezwykle trudne i wymagające, dlatego też konieczna jest obecność dwóch tłumaczy, aby ci mogli się zamieniać. W takiej bowiem formie tłumaczenia, osoba taka musi skupić się i na słuchaniu z jednoczesnym zrozumieniem przekazu, automatycznie z przetłumaczeniem tekstu w głowie i przekazaniu go ustnie odbiorcom. Taka praca jest niebywale trudna i aby utrzymać koncentrację, niezbędne w takiej pracy są przerwy, stąd też obecność drugiego tłumacza jest tutaj niezbędna. Takim tłumaczem może być osoba, która nie tylko doskonale zna język i się nim posługuje, ale i taka, która potrafi być skoncentrowana, ma podzielność uwagi i dużą wytrwałość. Tutaj istotne znaczenie ma również dobry refleks. 

Głos tłumacza – istotny czynnik w tłumaczeniach ustnych

Choć wydawać by się nam mogło, że tłumaczowi potrzebna jest jedynie doskonała znajomość języka obcego, w gruncie rzeczy nie jest to jedyny czynnik, jaki należy spełniać. Oprócz wspomnianych dodatkowo także i cech charakteru, istotne znaczenie ma na pewno i odpowiedni głos. Tłumacz powinien umieć prawidłowo oddychać i dbać o swoje struny głosowe, tak, aby nie nabawić się chrypy. Istotne znaczenie ma tutaj także i dykcja. Osoba taka powinna być w pełni zrozumiała dla słuchaczy, dlatego też te czynniki oprócz znajomości języka, odporności na stres czy koncentracji, odgrywają niezwykle ważną rolę. 

Bez wątpienia tłumaczenia ustne są zdecydowanie trudniejsze, niż pisemne. Trzeba tutaj bowiem działać na żywo, pod presją i bez tremy. Odpowiedni tłumacz to podstawa, a do tego zastosowanie jednego z dwóch rodzajów tłumaczenia to kolejny ważny czynnik, który w zależności od danej sytuacji, może być mniej lub bardziej trafionym wyborem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *