biuro tłumaczeń

Kiedy skorzystać z pomocy biura tłumaczeń? Kiedy wymagane są tłumaczenia przysięgłe?

Przeprowadzka do innego kraju, pozyskanie zagranicznego klienta czy wyjazd na studia za granicę to tylko przykładowe sytuacje, w których niezbędne okazuje się tłumaczenie dokumentów lub wypowiedzi. O ile w wielu sytuacjach wystarczy ogólne zrozumienie przekazu, o tyle w niektórych niezbędna jest stuprocentowa poprawność przekładu oraz wierne oddanie sensu oryginału. Często też tłumaczenia muszą nabrać oficjalnej formy. W takich przypadkach stosuje się tłumaczenia przysięgłe. Kiedy konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego i czym tak właściwie jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Biura, zajmujące się przekładem tekstów mają w swoim zakresie usług zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i przysięgłe. Te drugie określane są również jako tłumaczenia uwierzytelnione lub tłumaczenia poświadczone. Tłumaczenia uwierzytelnione są przeznaczone do użytku oficjalnego. Pozwalają dopełnić wszelkich formalności urzędowych. Tego typu przekłady są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, czyli osoby zaufania publicznego, zaprzysiężone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Polegają one nie tylko na dokładnym tłumaczeniu tekstu – konieczne jest też zamieszczenie opisu wszystkich pieczęci i podpisów oraz innych elementów dokumentu, np. znaków graficznych. Niezbędne jest ponadto określenie, czy dany przekład został dokonany na podstawie oryginału czy kopii. 

Kiedy potrzebne jest pisemne tłumaczenie przysięgłe?

  • We wszystkich sytuacjach formalnych, dotyczących obcokrajowców. Niezależnie czy jest to: legalizacja pobytu czy przeprowadzenie sprawy spadkowej. Instytucje publiczne wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów, które są do nich składane.
  • Planując edukację za granicą należy przetłumaczyć posiadane przez siebie certyfikaty, dyplomy oraz świadectwa szkolne
  • Rejestrując auto sprowadzone z zagranicy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zakup, czyli faktury lub umowy kupna-sprzedaży.
  • Podczas transakcji finansowych z zagranicznymi podmiotami. W tym zakresie tłumaczenia przysięgłe wykonujemy zarówno dla firm, prowadzących interesy międzynarodowe, jak i dla osób prywatnych, które np. starają się o kredyt w banku zagranicznym.
  • W kontaktach z ubezpieczycielem. Uzyskanie wypłaty odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej wymaga przedstawienia stosownej dokumentacji w języku określonym przez ubezpieczyciela. Jeśli oryginały dokumentów przygotowano w innym języku, niezbędne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego.
  • Dla legalnego wykonywania czynności wymagających posiadania dokumentów, potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji. W niektórych krajach wykonywanie czynności zawodowych wymaga przetłumaczenia certyfikatów, a legalne prowadzenie samochodu – przetłumaczenia prawa jazdy.

Nie wymieniono powyżej dokumentów, które chcą Państwo przetłumaczyć? Mają Państwo wątpliwości, czy wymagają one tłumaczenia przysięgłego? Zachęcamy do kontaktu – chętnie wyjaśnimy, czy w danej sytuacji potrzebna jest nasza pomoc.

Ustne tłumaczenie przysięgłe – przykładowe zastosowanie

Tłumaczenie przysięgłe to nie tylko przekłady dokumentów, ale również tłumaczenia ustne. Prawo wymaga obecności tłumacza przysięgłego podczas wszelkich spraw urzędowych z udziałem obcokrajowca. Jednym z zadań ustnego tłumacza przysięgłego jest obecność w czasie ceremonii ślubnej, w której jeden z małżonków nie posługuje się językiem urzędowym danego kraju. Ponadto ustni tłumacze przysięgli pomagają między innymi w następujących sytuacjach, w których biorą udział obcokrajowcy:

  • w sprawach sądowych,
  • podczas przesłuchań,
  • przy podpisywaniu dokumentów u notariusza,
  • w oficjalnych zebraniach np. grupy akcjonariuszy spółki.

Jak działa dobre biuro tłumaczeń?

Klienci wymagają najwyższej jakości, pozbawionego jakichkolwiek błędów przekładu niezależnie od tematyki tekstu. Istotne jest wierne przekazanie sensu wypowiedzi lub treści dokumentu. Dlatego tłumacz przysięgły musi nie tylko doskonale znać dany język, ale jednocześnie posiadać wiedzę w konkretnej dziedzinie. Biuro tłumaczeń zarządza zespołem tłumaczeniowym, dzięki temu do każdego zlecenia dobiera odpowiedniego tłumacza, specjalistę w wymaganej branży, np.: medycznej, prawniczej, technicznej lub marketingowej. Zdarza się także, że konieczne jest przetłumaczenie bardzo dużej liczby dokumentów. W takich sytuacjach angażuje się kilkuosobowy zespół projektowy, aby przekład nie zajmował zbyt wiele czasu. 

Tłumaczenia przysięgłe to oficjalne przekłady na najwyższym poziomie, pozbawione pomyłek oraz oddające sens oryginalnych dokumentów lub wypowiedzi. W naszym biurze mogą Państwo liczyć na wsparcie tłumaczy, posiadających nie tylko najwyższe umiejętności językowe, ale też wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach. Pomagamy we wszystkich sytuacjach wymagających działań tłumacza przysięgłego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami, jak i z osobami prywatnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *